Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

Óraszám

35

A képzés átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

Ór

További információ