Munkahelyi kompetenciák fejlesztése – Önismeret és együttműködés

Óraszám

20

A képzésben résztvevő munkavállaló váljon képessé reális önkép kialakítására, hatékony együttműködésre más személyekkel /munkatársakkal. Legyen képes munkahelyi csoportok eredményes tagjává válni munkatársként.

Ór

További információ