Munkahelyi kompetenciák fejlesztése – Önismeret és együttműködés

Óraszám

20/40

A tréning célja, hogy a képzésben résztvevő munkavállaló váljon képessé reális önkép kialakítására, hatékony együttműködésre más személyekkel/munkatársakkal. Legyen képes munkahelyi csoportok eredményes tagjává válni munkatársként.

Ór

További információ