Minőségügyi auditor

A képzés célja olyan minőségirányítási belső auditorok képzése, akik alkalmasak a vonatkozó ISO szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszer belső auditjának megszervezéséhez, irányításához és elvégzéséhez az ISO szabvány alapján.

Óraszám

80 / 100

A képzés befejezéséről tanúsítványt állítunk ki, mellyel a résztvevők akkreditált vizsgaközpontoknál jelenkezhetnek vizsgára. A vizsgaközpontok által meghatározott vizsgadíjat a választott vizsgaszervező intézménynél kell befizetni.

További információ