Mentorálásra felkészítés

Óraszám

30

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusokat felkészítse a mentori munkára; a leendő mentorok tanácsadói attitűdjének-, kompetenciáinak fejlesztésével, az adaptív tanulás és az önfejlesztő gyakorlat megerősítésével, a mentorálás módszertanának elsajátításával, gyakorlásával.

Ór

További információ