Konfliktuskezelés

Óraszám

18

A tréning célja a résztvevők konfliktuskezelési képességének és készségeinek megerősítése, kompetenciáik bővítése.

Ór

További információ