Kerti munkás

A részszakma munkaterületéhez tartozó legjellemzóbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik a ház köruli és háztáji kertekben, árutermelö kertekben végeznek alapvetó kertészeti tevékenységet. Gyumölcstermő novényeket, szőlőt, zöldségnövényeket telepítenek, elvégzik a felnevelésük alapvetó munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartótechnológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. Betakarítják a kerti haszonnövényeket. Munkavégzésük közben betartják a tűz-, munkavédelmi-és környezetvédelmi előírásokat.

Óraszám

240

A képzés befejezéséről tanúsítványt állítunk ki, mellyel a résztvevők akkreditált vizsgaközpontoknál jelenkezhetnek vizsgára. A vizsgaközpontok által meghatározott vizsgadíjat a választott vizsgaszervező intézménynél kell befizetni.

További információ