GINOP Plusz-3.2.1-21

Ismét megnyílt a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról” programban való részvétel lehetősége mikro-, kis- és középvállalkozások részére.

A támogatás benyújtására 2022. február 15. napjától 2022. augusztus 31. napjáig van lehetőség.

A meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint.

A kérelem 2022. február 1. napjától nyújtható be, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. augusztus

31. napjáig a http://munka.hu oldalon található nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül. A kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kijelölt, állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kiemelt partnerként nevesített Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal hivatali kapujára kell benyújtani, mely szervezet továbbítja a kérelmet a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró, foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységéhez.

Elérhető támogatási intenzitás

  • Mikro-, és kisvállalkozások esetében 70% (a támogatás összege max. 75 M Ft lehet)
  • Középvállalatok 60% (a támogatás összege max. 75 M Ft lehet)
  • Nagyvállalatok 50% (a támogatás összege max. 150 M Ft lehet)

A támogatás összege képzési költségre, munkabér támogatásra és projekt előkészítési és projektmenedzsment költségekre kérhető.

Képzésekre vonatkozó feltételek:

Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti képzések.

A meghatározott képzések megvalósíthatóak:

  • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy
  • az Fktv. 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzés keretében.

A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is. Kötelező a személyes jelenlét az olyan tanóra esetében, amely olyan kompetencia átadására irányul, amely kizárólag személyes jelenlét mellett sajátítható el. Távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetében csak a kontaktórás formában megvalósított képzés, illetve személyes konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.

Legalább 16 órás képzések támogathatók.

Képzés elvégzésének igazolása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítvány kiállításával – szakképző intézmény által folytatott részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány kiállításával – és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik.

Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

Támogatható képzéstípusok

  • Szakmai ismeretre irányuló képzés
  • Soft skill képzés
  • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  • Nyelvi képzés

A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő 12 hónap lehet, ezen időszakon belül kell a támogatási programot megvalósítani. A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 Ft, ami az alábbi négy szempont (hátrányos helyzet, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt ágazat, IKT képzések) bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető.