Digitális kompetenciák fejlesztése

Óraszám

80

A képzés célja a résztvevők előzetes tudásának és A képzés célja az informatikai eszközökben rejlő lehetőségek és előnyök felismertetése. A résztvevő legyen képes egy korszerű informatikai eszköz használatára.

Ór

További információ