7-8. osztályos felzárkóztató képzés

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő legyen képes az általános iskolai végzettség megszerzésére, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.

Turizmus

A képzés célja, hogy használható, a valós piaci körülményeknek megfelelő ismereteket nyújtson a vendéglátásban és turizmusban dolgozó embereknek a turizmus területén úgy, hogy elősegítse az átjárhatóságot az ágazaton belül és megkönnyítse a gazdálkodó szervezetek munkaerőkiválasztási feladatait.

Szállodaipar

A képzés célja, hogy használható, a valós piaci körülményeknek megfelelő ismereteket nyújtson a vendéglátásban és turizmusban dolgozó embereknek a szállodaipar területén úgy, hogy elősegítse az átjárhatóságot az ágazaton belül és megkönnyítse a gazdálkodó szervezetek munkaerőkiválasztási feladatait.

System éttermi vendéglátás

A képzés célja, hogy használható, a valós piaci körülményeknek megfelelő ismereteket nyújtson a vendéglátásban, turizmusban dolgozóknak a System éttermi vendéglátás területén úgy, hogy elősegítse az átjárhatóságot az ágazaton belül és megkönnyítse a gazdálkodó szervezetek munkaerőkiválasztási feladatait.

Protokoll kommunikációs tréning

A képzésben résztvevő megismeri a protokoll kommunikáció alapjait, az illem, etikett és protokoll alapjait az emberi kapcsolatokban. A résztvevő ismerkedik a szóbeli kommunikáció, a megszólítás, köszönés, kapcsolattartás, kapcsolat zárásának alapvető üzleti, protokoll szabályaival.

Prezentációs technikai tréning

A tréning célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítja a prezentációs alapkészségeket, nyitási és zárási technikákat, prezentációk készítését, prezentáció szerkezetét, logikai felépítését, hatékonyságnövelés alapjait.

Pénzügyi tudatosság erősítése

A képzés célja, hogy a résztvevők alapvető gazdálkodási és pénzügyi ismeretekre tegyenek szert. Cél, hogy a résztvevők legyenek képesek reálisan felmérni anyagi lehetőségeiket, hatékonyan beosztani a bevételeket, megtervezni a költségvetést.

Önismereti tréning

A képzési program célja a résztvevők személyiségének feltérképezése, a megfelelő önértékelés kialakítása, a megfelelő önértékelés kialakítását követően a résztvevő számára legmegfelelőbb tevékenységterv (akcióterv) megfogalmazása.

Munkaerőpiaci tréning

Képzés célja a résztvevők segítése a megfelelő önértékelés kialakításában, személyiségük feltérképezésében, munkával kapcsolatos viselkedési mintái felismerésében, az előítéletek megfelelő kezelésében és a szociális szerepek összehangolásában.

Mentorálásra felkészítés

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusokat felkészítse a mentori munkára; a leendő mentorok tanácsadói attitűdjének-, kompetenciáinak fejlesztésével, az adaptív tanulás és az önfejlesztő gyakorlat megerősítésével, a mentorálás módszertanának elsajátításával, gyakorlásával.

Közétkeztetés

A képzés célja, hogy használható, a valós piaci körülményeknek megfelelő közétkeztetési ismereteket nyújtson a vendéglátásban és turizmusban dolgozó embereknek úgy, hogy elősegítse az átjárhatóságot az ágazaton belül és megkönnyítse a gazdálkodó szervezetek munkaerőkiválasztási feladatait

Kommunikációs tréning

A tréning célja olyan kommunikációs ismereteket átadni és gyakoroltatni a résztvevőkkel, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy képesek legyenek bátran, magabiztosan és eredményesen kifejezni gondolataikat, képviselni érdekeiket

Junior szoftvertesztelő

A program célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti elemzők és szoftverkészítő szakemberek folyamatban lévő fejlesztéseinek vagy kifejlesztett alkalmazásainak, szoftvereinek vizsgálatát, ellenőrzött körülmények között végzett kipróbálását, tesztelését végzik.

Intézményvezetői kompetenciafejlesztés

A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel a portfolió szerepét a pedagógiai munkafolyamatok dokumentálásában vagy a tanítási (tanulási) tevékenységek értékelésében. További cél a portfolió-készítés és alkalmazás ismertetése a pedagógusok minősítésének szempontjából az életpályamodell egyes szintjeihez kapcsolódva.

Háztartási alapismeretek

A képzés célja, hogy a résztvevők alapvető háztartási ismeretekre tegyenek szert. Legyenek képesek reálisan felmérni anyagi lehetőségeiket, hatékonyan beosztani a havi bevételeiket, megtervezni és önállóan elvégezni a háztartási munkákat, tevékenységeket.

Éttermi vendéglátás

A képzés célja használható, a valós piaci körülményeknek megfelelő ismereteket nyújtson a vendéglátásban és turizmusban dolgozó embereknek az éttermi vendéglátás területén úgy, hogy elősegítse az átjárhatóságot az ágazaton belül és megkönnyítse a gazdálkodó szervezetek munkaerőkiválasztási feladatait.

Érzékenyítő tréning

A résztvevők ismerjék meg a hátrányos helyzetű emberekkel való bánásmódot. Legyenek tisztában az esélyegyenlőség fontosságával, valamint legyenek képesek elfogadni és segíteni embertársaikat a mindennapi munka során és egyéb emberi kapcsolatokban, valamint a beilleszkedésben.

Belépés a digitalizált munka világába

A képzés célja a résztvevők előzetes tudásának és kompetenciáinak felmérése alapján képességeik és készségeik fejlesztése annak érdekében, hogy a munkahelyi digitalizált munkakörökben – betanulást követően – képesek legyenek önállóan dolgozni.