Extruder gépkezelő

Olyan szakemberek képzése, akik extruder gépek, szerszámok kezelését végzik és munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látják el a termelés megkövetelte színvonalon.

JIT gyakorlati képzés

Csapatmunkához és együttműködéshez kapcsolódó összetett kompetenciák fejlesztése. A képzést követően a résztvevő képes legyen hatékonyan és produktívan dolgozni attól függetlenül; hogy az adott technológiai és skill mátrix körülmények miként alakulnak. Emellett pedig képes legyen önállóan felismerni a veszteségeket, illetve képes legyen ezeknek csökkentésére javaslatot tenni.

Kompozitipari alapozó

A képzést követően a résztvevő képes legyen hatékony gyártóipari munkát végezni egy gyártósoron.
Képes legyen felismerni a kompozit gyártási folyamatokat, ismerje az ahhoz kapcsolódó legfontosabb kifejezéseket, alapfogalmakat. Képes legyen együttműködni és a termelési utasításokat értelmezni, valamint azokat végrehajtani.
Ismerje a munkavállaláshoz szükséges alapvető követelményeket, a kompozit-gyártás munkahelyi/környezeti sajátosságait.

Skill mátrix oktatás csiszolás polírozás

A képzést követően a résztvevő legyen képes hatékony csiszolási, polírozási munkát végezni egy gyártósoron. Képes legyen felismerni a gyártási folyamatokat, ismerje az ahhoz kapcsolódó legfontosabb kifejezéseket, alapfogalmakat. Képes legyen együttműködni és a termelési utasításokat értelmezni, valamint azokat végrehajtani. Ismerje a munkavállaláshoz szükséges alapvető követelményeket, a gyári munkahelyi környezet sajátosságait.

Skill mátrix oktatás RTM

A képzést követően a résztvevő képes legyen hatékony gyártóipari munka során zártszerszámos technológiát alkalmazva munkát végezni egy gyártósoron. Képes legyen felismerni a gyártási folyamatokat, ismerje az ahhoz kapcsolódó legfontosabb kifejezéseket, alapfogalmakat. Képes legyen együttműködni és a termelési utasításokat értelmezni, valamint azokat végrehajtani. Ismerje a munkavállaláshoz szükséges alapvető követelményeket, a gyári munkahelyi környezet sajátosságait.

Skill mátrix oktatás, laminálás

A képzést követően a résztvevő képes legyen hatékony gyártóipari munkát végezni egy gyártósoron.
Képes legyen felismerni a gyártási folyamatokat, ismerje az ahhoz kapcsolódó legfontosabb kifejezéseket, alapfogalmakat. Képes legyen beállítani, karbantartani, átépíteni a célgépeket, és az aktuális gyártási folyamat igényei szerint szükséges átállításokat végezni, figyelemmel kísérni a gyártás minőségét, szükség esetén beavatkozni a gyártási folyamatba hiba esetén az eljárási utasítások szerint elvégezni a szükséges korrekciókat, a beavatkozást és eredményét dokumentálni. Képes legyen a gépsoron működtetett alakító- és szerelőszerszámokat karbantartani, az elkopott szerszámokat cserélni és beállítani