Kerti munkás

A részszakma munkaterületéhez. tartozó legjellemzóbb
munkakörök, foglalkozásokbetöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása
Olyan szakemberek képzése, akik a ház köruli és ház. taji kertekben, árutermelö kertekben végeznek alapve- tó kertészeti tevékenységet. Gyumölcstermó novénve ket, szólót, zöldségnövényeket telepítenek, elvégzik a felnevelésük alapvetó munkáit, a termókorú gyu- mölcsfák és a szóló fenntartó-karbantartótechnológiai múveleteit, az éves ápolási munkákat. Betakarítják a
kerti haszonnövényeket. Munkavégzésük közben be. tartjak atúz-, munkavédelmi-és környezetvédelmi elóirásokat.

Hulladékgyűjtő és szállító

A hulladékgazdálkodás egy dinamikusan fejlődő iparág, amely biztos egzisztenciát kínál. A munkatárs közszolgáltatói területen, illetve a fém-, műanyag-, a papír-, elektronikai-, valamint üveghulladék gyűjtés és –hasznosítás területén lát el feladatokat.

Konzervgyártó

Irányítással alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) vesz át, tisztít, kezel, minőségét ellenőrzi, tárol, előkészítő műveleteket végez (válogat, mos, osztályoz, hámoz, magoz), jellegformáló műveletet hajt végre (anyagokat aprít szabályos alakra vagy szabálytalan alakra), …

Aranykalászos gazda

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember.

Logisztikai feldolgozó

A logisztikai feldolgozó segíti a logisztikai tevékenységek során szükséges anyagok és eszközök beszerzését, elosztását és felhasználását. Összegzi a beérkező igényeket, a piaci lehetőségeket, vásárlási feltételeket.

Segédgondozó

Az alapszolgáltatás és szakosított ellátás területén el tud látni alapgondozási feladatokat. Ennek megfelelően a mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek, családtagjaik részére úgy nyújt gondozást, támogatást, hogy az a személyes igényeikhez és szükségleteikhez igazodik.