Belépés a digitalizált munka világába

Óraszám

120

A képzés célja a résztvevők előzetes tudásának és kompetenciáinak felmérése alapján képességeik és készségeik fejlesztése annak érdekében, hogy a munkahelyi digitalizált munkakörökben – betanulást követően – képesek legyenek önállóan dolgozni.

Ór

További információ