A Lean szemléletmód kialakítása, Lean módszertanok alapjainak
megismerése és a modern ipari környezetben való munkavégzéshez szükséges
kulcskompetenciák fejlesztése

Óraszám

30

A képzés célja a munkavállalók Lean ismereteinek megalapozása, szociális kompetenciák növelése a versenyképesség és a sikeresség érdekében, kiemelt hangsúlyt fektetve a hiányszakmákra.

Ór

További információ