7-8. osztályos felzárkóztató képzés

Óraszám

700

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő legyen képes az általános iskolai végzettség megszerzésére, hogy ezzel a továbbiakban részt vehessen szakmai és egyéb képzéseken, amelyeknél a befejezett 8. osztály a bemeneti feltétel.

Ór

További információ